item1

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Generalforsamlinger

Økonomi

Kontingent

Trafik

Nybyggeri

Snerydning

Fester

Kort

Galleri

Links

Kontakt

Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug (SKGL) har indgået aftale om snerydning.

Aftalen omfatter snerydning af fortove i SKGLs område. Snerydning forudsætter ifl. aftalen at cykler, biler, skraldespande, m.v. er fjernede, så snerydningsmaskiner har adgang til at køre på arealet. Områder, der ikke er ryddelige og frit tilgængelige, vil ikke blive sneryddet og saltet, og dette giver ikke ret til afslag i pris eller efterfølgende snerydning. Alle er forpligtet til at sikre, at løsøre er fjernet og at der således er fri adgang til snerydning på arealet.

Fimaet kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på ting, kantstene, kloakdæksler, installationer, kabler, cykelstativer, skraldestativer, m.v., der ikke var tydeligt synlige under snerydningen.

I tilfælde af mangelfuld snerydning kan der rettes henvendelse til  John Kubel. tlf. 27197677, mail john_k_sa(at)hotmail.com

____________________

Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug (SKGL) has a snowclearing agreement.

The agreement includes cleaning for snow on sidewalks in the SKGL’s area. The agreement require that bikes, cars, bins , etc. are removed, so that the sweeping machines have access. Areas that are not cleared and accessible will not be cleaned and salted and this gives no right of reduction in the price or subsequent clearing of snow. Everyone is required to ensure that the area to be cleaned for snow are cleared and thus accessible for the sweeper. The company can not be held liable for damage to property , curbs , manhole covers, fixtures, cables, bicycle racks, trash racks , etc. that were not clearly visible during snow cleaning.

In the event of inadequate snow cleaning please contact John Kubel. tlf. 27197677, mail john_k_sa(at)hotmail.com

tegn